trò chuyện lần đầu tiên phải chú ý những gì

Tạo Ấn tượng tốt khi trò chuyện ở lần đầu tiên

o-college-students-talking-facebook

Nếu chẳng còn gì để nói, hãy thử áp dụng một trong những chiến thuật dễ nhất là “vuốt đuôi” – tức là nhắc lại